Privacyverklaring
Soul Studio You, gevestigd Elstarstraat 38, 4421 DT te Kapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.soulstudioyou.nl, Elstarstraat 38, 4421 DT Kapelle, 0681701506. Wietske Hopstaken is eigenaresse van Soul Studio You en zij is te bereiken via wietske@soulstudioyou.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Soul Studio You verwerkt persoonsgegevens zodat de behandeling waar nodig aangepast kan worden op u als persoon, u toestemming geeft en op de hoogte bent van eventuele uitwerkingen van de behandeling. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geboortedatum;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Medische bijzonderheden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Soul Studio You verwerkt uw  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken en verzetten van afspraken.
  • Informatie die voor u van belang kan zijn, informatief of financieel.
  • Persoonlijk contact.
  • Het versturen van facturen.
  • Het versturen van uitnodigingen van Soul Studio You.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Soul Studio You bewaart uw gegevens zolang dat nodig is voor de overeengekomen behandeling. Persoonsgegevens na het laatste contact met u worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wietske Hopstaken is als eigenaresse de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u meteen uit het systeem verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen met derden?
Soul Studio You deelt uw persoonsgegevens alleen (na uw toestemming) binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En dan altijd na uw toestemming. Wij zullen uw gegevens nooit zonder jouw toestemming openbaar maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek per e-mail naar wietske@soulstudioyou.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Soul Studio You neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wietske@soulstudioyou.nl

 

 

0

Geen producten in de winkelwagen.